Serveis

ASSISTÈNCIA A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA ASSISTÈNCIA DOMÈSTICA GESTIÓ D’EMPLEATS

Des de Gama Assistencial també realitzem els tràmits administratius necessaris per a regular el seu propi personal domèstic.

  • Administració de contractes
  • Elaboració de nòmines
  • Comunicació de variacions d’altes i baixes
  • Elaboració de quitances i resum anual d’ingressos
Gestió d'empleats
El nostre compromís

A Gama Assistencial ens oferim a visitar el mateix lloc de treball per a definir conjuntament les necessitats específiques de la seva situació.

Oferim els cuidadors/es i enfermers/es que millor s’adaptin al servei sol·licitat i a les preferències del client.

El primer dia del servei, un representant de Gama Assistencial acompanyarà el treballador al lloc de treball per a presentar-lo al client i repassar les tasques encomanades.

Gama Assistencial li gestionarà, davant la Seguretat Social, tot el necessari per a donar d’alta el treballador.

A Gama Assitencial avaluem amb deteniment els candidats proporcionats a cada client. De totes maneres, si sorgís la voluntat de canviar el treballador, la substitució es realitza sense càrrec addicional en els primers dos mesos del servei.

Gama Assistencial realitza un seguiment continu dels resultats fins arribar a la completa satisfacció el client i el treballador.