Serveis

ASSISTÈNCIA A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA ASSISTÈNCIA DOMÈSTICA GESTIÓ D’EMPLEATS
L’assistència personal proporcionada per Gama Asistencial pot ser realitzada allà on sigui requerit (a domicili, a centres de dia, a residències o hospitals). Les ajudes oferides inclouen ajudes del tipus higiènic, físic, estètic, social i de la llar. De totes maneres, ens adaptem a qualsevol necessitat addicional que sol·licitin.

A continuació es mostren serveis que el nostre personal duu a terme:

Ajudes bàsiques
 • Higiene
 • Alimentació

Ajudes físiques
 • Hidratació
 • Administració de medicaments
 • Cures
 • Mobilitat
 • Tasques d’infermeria realitzades exclusivament per personal qualificat

Ajudes a la llar de la persona depenent
 • Neteja
 • Manteniment
 • Compra
 • Cuina
 • Bugada

Respir familiar
 • Acompanyament de menors
 • Acompanyament de persones de la tercera edat

Altres serveis personals
 • Imatge: perruqueria, manicura/pedicura, depilació
 • Teràpies: massatges, tractament de la pell, podologia, logopèdia, fisioteràpia, kinesiologia, etc

Aparells ortopèdics:
 • Assessoria
 • Lloguer/venda
Assistència a persones amb dependènciaAssistència a persones amb dependència
El nostre compromís

A Gama Assistencial ens oferim a visitar el mateix lloc de treball per a definir conjuntament les necessitats específiques de la seva situació.

Oferim els cuidadors/es i enfermers/es que millor s’adaptin al servei sol·licitat i a les preferències del client.

El primer dia del servei, un representant de Gama Assistencial acompanyarà el treballador al lloc de treball per a presentar-lo al client i repassar les tasques encomanades.

Gama Assistencial li gestionarà, davant la Seguretat Social, tot el necessari per a donar d’alta el treballador.

A Gama Assitencial avaluem amb deteniment els candidats proporcionats a cada client. De totes maneres, si sorgís la voluntat de canviar el treballador, la substitució es realitza sense càrrec addicional en els primers dos mesos del servei.

Gama Assistencial realitza un seguiment continu dels resultats fins arribar a la completa satisfacció el client i el treballador.