Serveis

ASSISTÈNCIA A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
ASSISTÈNCIA A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
Oferim serveis d’assistència a domicili a persones amb dependència, mitjançant professionals amb la millor preparació i disposició.

ASSISTÈNCIA DOMÈSTICA
ASSISTÈNCIA DOMÈSTICA
Oferim professionals per a la realització de qualsevol tipus de tasca domèstica.

GESTIÓ D’EMPLEATS
GESTIÓ D’EMPLEATS
Realitzem els tràmits administratius de la gestió dels seus propis empleats domèstics: contractes, nòmines, altes i baixes, quitances.

El nostre compromís

A Gama Assistencial ens oferim a visitar el mateix lloc de treball per a definir conjuntament les necessitats específiques de la seva situació.

Oferim els cuidadors/es i enfermers/es que millor s’adaptin al servei sol·licitat i a les preferències del client.

El primer dia del servei, un representant de Gama Assistencial acompanyarà el treballador al lloc de treball per a presentar-lo al client i repassar les tasques encomanades.

Gama Assistencial li gestionarà, davant la Seguretat Social, tot el necessari per a donar d’alta el treballador.

A Gama Assitencial avaluem amb deteniment els candidats proporcionats a cada client. De totes maneres, si sorgís la voluntat de canviar el treballador, la substitució es realitza sense càrrec addicional en els primers dos mesos del servei.

Gama Assistencial realitza un seguiment continu dels resultats fins arribar a la completa satisfacció el client i el treballador.