Qui som?

Gama Asistencial és un equip multidisciplinar que es mou per a les persones, les seves necessitats i la seva qualitat de vida.

Gama Asitencial proporciona als nostres clients una resposta adequada a les seves necessitats amb un servei de qualitat, després d’haver estudiat deteniament cada cas, conjuntament amb la persona dependent i la seva família.

El nostre objectiu és proporcionar tota l’ajuda possible per a mitigar la dependència, transitòria o permanent, de la persona atesa, mitjançant el desenvolupament d’una activitat assistencial molt satisfactòria.

Qui som
Gama Assistencial ofereix cuidadors/es i infermers/es amb qualificacions i preparació ideals.

La nostra missió comença amb una visita per a conèixer la persona amb dependència i el seu entorn, i fer una valoració conjunta de les seves necessitats. A partir d’aquí es decideix el personal idoni per a dur a terme la tasca encomanada.

ÀMBIT

L’oficina central de Gama Asistencial es troba a la ciutat de Barcelona, al districte de Les Corts, des de la qual cobrim tot el territori de Catalunya.

El nostre compromís

A Gama Assistencial ens oferim a visitar el mateix lloc de treball per a definir conjuntament les necessitats específiques de la seva situació.

Oferim els cuidadors/es i enfermers/es que millor s’adaptin al servei sol·licitat i a les preferències del client.

El primer dia del servei, un representant de Gama Assistencial acompanyarà el treballador al lloc de treball per a presentar-lo al client i repassar les tasques encomanades.

Gama Assistencial li gestionarà, davant la Seguretat Social, tot el necessari per a donar d’alta el treballador.

A Gama Assitencial avaluem amb deteniment els candidats proporcionats a cada client. De totes maneres, si sorgís la voluntat de canviar el treballador, la substitució es realitza sense càrrec addicional en els primers dos mesos del servei.

Gama Assistencial realitza un seguiment continu dels resultats fins arribar a la completa satisfacció el client i el treballador.